โต๊ะไฟเบอร์ HDPE

โต๊ะพลาสติก HDPE โต๊ะกลม โต๊ะเหลี่ยมพับได้ เก้าอี้พับได้ ขาเหล็กสีเทา

 โต๊ะพับนนท์ ติดต่อ 087-2658669, 087-8244451 line 0878244451

image

 image

โต๊ะพลาสติก HDPE โต๊ะกลม โต๊ะเหลี่ยมพับได้ เก้าอี้พับได้ ขาเหล็กสีเทา

1. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 120x74 cm.  ราคา 2,100 บาท
2. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 150x74 cm.  ราคา 3,350 บาท
3. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 180x74 cm.  ราคา 4,850 บาท
 
 
 

 

 image

โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ ขาสีเทา
หน้า หนา 4.5 ซม 
               
  1. ขนาด 60*90*72 ซม.  ราคา  1,300 บาท  
2 .ขนาด 60*120*74 ซม.  ราคา 1,600 บาท
3 .ขนาด 75*150*75 ซม.  ราคา 1,900 บาท
4 .ขนาด 75*180*75 ซม.  ราคา 2,000 บาท
  5 .ขนาด 45*180*75 ซม.  ราคา 1,600 บาท 
 
 
 
 
 imageimage
 

 โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE พับครึ่งขาเหล็กพับเก็บได้ เกรดเอขาสีขาว

ป้องกันแสง UV

  1. ขนาด 61*121*74 ซม.  ราคา  2,400 บาท  
2 .ขนาด 75*155*74 ซม.  ราคา 2,800 บาท
3 .ขนาด 75*182*74 ซม.  ราคา 3,100 บาท
 
 
 
 
 
 
 image
 
 
โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ปรัประดับได้3ระดับ
 เกรดเอขาสีขาวป้องกันแสง UV
ขนาด  61*121*51/74/84ซม. ราคา ตัวละ 2,500 บาท 
 
 
 
 
 
image
 
โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ปรับระดับ
ได้70/66/61/54/46/34 ซม. เกรดเอขาสีขาวป้องกันแสง UV
 
ขนาด 49*76*70 ซม ราคา  1,570 บาท
 
 
 
 
 
image 
โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้ปรัประดับได้ 3 ระดับ
 เกรดเอขาสีขาวป้องกันแสง UV
ขนาด  61*121*51/74/84ซม. พร้อมเก้าอี้4ตัว ราคา 6,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
image
 
เก้าอี้พับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็ก 1 นิ้ว
ตัวละ 1,100 บาท