กระดานไวท์บอร์ด ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก กระดานไม้ก็อก กระดานบุกำมะหยี่

โทร : 087-2658669  087-8244451  Line ID : @759ykvbn

imageimage

image

 โรงงานผลิตกระดานไวท์บอร์ด ราคาถูกกว่าที่อื่น

สั่ง1  ชิ้นใหญ่ คิดค่าจัดส่ง มีบริการติดตั้ง คิดตามขนาด

 

 

 

 

image

กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเลื่อน WB-2

ขาเหล็กพ่นสีอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.

ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.

สูงจากพื้นถึงขอบกระดานด้านบน 190 ซม. วงล้อ ขนาด 2 นิ้วหรือ 5 ซม.

 

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ

กระดานไวท์บอร์ดแบบมีล้อ

WS-21 ขนาด 80x120 ราคา 2,400 บาท

WS-22 ขนาด 90x120 ราคา 3,230 บาท

WS-23 ขนาด 90x150 ราคา 3,690 บาท

WS-24 ขนาด 90x180 ราคา 3,980 บาท

WS-25 ขนาด 120x150 ราคา 3,750 บาท

WS-26 ขนาด 120x180 ราคา 3,970 บาท

WS-27 ขนาด 120x200 ราคา 4,140 บาท

WS-28 ขนาด 120x240 ราคา 4,2580 บาท

 

 กระดานไวท์บอร์ด2 หน้า แบบมีล้อ 

 WS-217 ขนาด 80x120 ราคา 3,450 บาท

  WS-218  ขนาด 90x120 ราคา 3,570 บาท

 WS-219 ขนาด 90x150 ราคา 4,140 บาท

 WS-220 ขนาด 90x180 ราคา 4,400 บาท

  WS-221 ขนาด 120x150 ราคา 4,230 บาท

 WS-222 ขนาด 120x180 ราคา 4,500 บาท

 WS-223  ขนาด 120x200 ราคา 4,600 บาท

  WS-224 ขนาด 120x240 ราคา 4,800 บาท

 

 

image

 กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก แบบมีล้อ

 

WS-209 ขนาด 80x120 ราคา 3,500 บาท

WS-210  ขนาด 90x120 ราคา 3,610 บาท

WS-211  ขนาด 90x150 ราคา 3,970 บาท

WS-212 ขนาด 90x180 ราคา 4,350 บาท

WS-213 ขนาด 120x150 ราคา 4,190 บาท

WS-214 ขนาด 120x180 ราคา 4,450 บาท

WS-215  ขนาด 120x200 ราคา 4,560 บาท

WS-216 ขนาด 120x240 ราคา 4,770 บาท

 

กระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 2 หน้า แบบมีล้อ

WS-225 ขนาด 80x120   ราคา  3,950 บาท

WS-226  ขนาด 90x120  ราคา  4,100 บาท

WS-227  ขนาด 90x150  ราคา  4,590 บาท

WS-228 ขนาด 90x180   ราคา  4,890 บาท

WS-229 ขนาด 120x150  ราคา  4,690 บาท

WS-230 ขนาด 120x180  ราคา  5,190  บาท

WS-231  ขนาด 120x200  ราคา  5,390 บาท

WS-232 ขนาด 120x240   ราคา  5,590 บาท

 
 
 
 
 image
 
กระดานไม้ก็อกแบบมีล้อ WW-1
โทรสอบถาม 092-2614199, 061-4124799
 
 
 
image

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน WB-1

 กระดานทำด้วยไม้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวฟอเมก้า หนา 0.4 ซม.

กรอบอลูมิเนี่ยมกว้าง2.5xลึก1.5 ซม.

 ที่วางแปรงวัดจากหน้าสุดถึงหลังกระดาน ลึก 4.5 ซม.

WB-11 ขนาด 80x120 ราคา 800 บาท

WB-12 ขนาด 90x120 ราคา 950 บาท

   WB-13 ขนาด 90x150 ราคา 1,300 บาท

    WB-14 ขนาด 90x180 ราคา 1,500 บาท

      WB-15 ขนาด 120x120 ราคา 1,200 บาท

      WB-16 ขนาด 120x150 ราคา 1,500 บาท

      WB-17 ขนาด 120x180 ราคา 1,800 บาท

      WB-18 ขนาด 120x200 ราคา 1,880 บาท

       WB-19 ขนาด 120x240 ราคา 2,000 บาท

image 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน WB-1 (ขนาดพิเศษ เพิ่มเติม)

WB-20 ขนาด 30x40 ราคา 300 บาท

WB-21 ขนาด 40x60 ราคา 440 บาท

WB-22 ขนาด 60x80 ราคา 550 บาท

WB-23 ขนาด 60x90 ราคา 770 บาท

 

 

image 

กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวนแบบแม่เหล็ก

WB-110 ขนาด 80x120 ราคา 1100 บาท

 WB-112 ขนาด 90x120 ราคา 1,250 บาท

  WB-111 ขนาด 90x150 ราคา 1,650 บาท

  WB-113 ขนาด 90x180 ราคา 2,150 บาท

    WB-114 ขนาด 120x120 ราคา 1,580 บาท

   WB-115 ขนาด 120x150 ราคา 1,900 บาท

    WB-116 ขนาด 120x180 ราคา 2,300 บาท

    WB-117 ขนาด 120x200 ราคา 2,590 บาท

    WB-118 ขนาด 120x240 ราคา 2,900 บาท

 

 
image
 กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อก
 
WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,210 บาท
WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,420 บาท
WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1,900 บาท
WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,280 บาท
WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,950 บาท
WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,670 บาท
WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,800 บาท
WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,185 บาท
WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,295 บาท
 
 
 
 
image
 กระดานไวท์บอร์ดแบบแขวน ไม้ก็อกบุกำมะหยี่
 
WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1,710 บาท
WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1,920 บาท
WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 2,400 บาท
WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,780 บาท
WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 2,580 บาท
WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 3,170 บาท
WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 3,300 บาท
WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,685 บาท
WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,795 บาท
 
 
 image
กระดานกำมะหยี่แบบแขวน 

WB-119 ขนาด 80x120 ราคา 1100 บาท

 WB-120 ขนาด 90x120 ราคา 1270 บาท

 WB-121 ขนาด 90x150 ราคา 1930 บาท

 WB-122 ขนาด 90x180 ราคา 2,300 บาท

 WB-123 ขนาด 120x120 ราคา 1,990 บาท

 WB-124 ขนาด 120x150 ราคา 2,300 บาท

 WB-125 ขนาด 120x180 ราคา 2,500 บาท

 WB-126 ขนาด 120x200 ราคา 3,200 บาท

 WB-127 ขนาด 120x240 ราคา 3,400 บาท

 
 
 
***กระดานแบบผสมโทรสอบถาม***
 
 image
 
image
 
 
 
Visitors: 39,674